Helsingin raitiotielinjat HKL-Raitioliikenne (SRS) Suomen Raitiotieseura ry Finnish Tramway Society

Helsingin raitiotielinjat 1.6.1959 / Helsinki tram map 1.6.1959

Linjastouudistus. Rataosa Mannerheimintie - Maria lakkautettiin. Mannerheimintie - Maria oli Helsingin viimeinen linjaosuus 31.05.1959 saakka, jolla voitiin liikennöidä vain kaksiakselisilla vaunuilla (ja periaatteessa myös telivaunuilla 181-186). Kaksiraiteisen radan pienen ja vanhentuneen läpikulkuprofiilin vuoksi raiteitten keskinäinen etäisyys (raide-etäisyys 2.5 m) oli muuta verkostoa kapeampi. Rataosaa ei avarrettu ja liikenne lakkautettiin. Muualla rataverkolla raide-etäisyys kasvatettiin 3.0 m:iin, mikä oli edellytys, että uusilla telivaunuilla voitiin liikennöidä. Kartta © Jaakko Pertilä.

Linjat 1.6.1959