JÄSENHAKEMUS / APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Suomen Raitiotieseura ry: Etusivu

Finnish Tramway Society: Frontpage

Tärkeää!
Käyttämänne palomuurin tietosuojaohjelma saattaa estää tämän lomakkeen toimimisen. Mikäli selaimenne ei siirry Lähetä-napin painalluksen jälkeen "Kiitos mielenkiinnosta" -sivulle, ei lomake ole välittynyt Suomen Raitiotieseuralle.
Palomuurinne ohjeista selviää miten esimerkiksi poistatte tietosuojaohjelman käytöstä siksi hetkeksi kun painatte Lähetä-nappia.

Important!
The privacy control of the firewall software you are using might prevent this form from functioning.
In case your browser doesn't go to the page "Thank you for your interest" after clicking the "Send form" button, your application will not have been delivered to the Finnish Tramway Society.
The instructions for use of your firewall software will give you details on how to, for example, turn off the privacy control for the moment of clicking the "Send form" button.

Hakijan nimi / Name of applicant: Given name(s) first:

Sähköpostiosoite / Email

Syntymäaika / Date of birth

Ammatti / Occupation

Osoite / Address (street, number or name of building, etc.)

Postinumero ja -toimipaikka / Postal code and city/town/borough:

Country

Puhelin / Telephone

Viesti / Message

Voit lähettää tiedot myös sähköpostitse.  srs(at)raitio.org tai voit lähettää tiedot myös postitse osoitteeseen

You may also apply for membership by email  srs(at)raitio.org or you may also apply for membership by mail. Finnish Tramway Society:

Suomen Raitiotieseura Ry
PL 234
FIN-00531 HELSINKI
FINLAND

Uusi jäsen saa vahvistuksen sähköpostiinsa muutaman päivän kuluessa, postitse lähetetyissä hakemuksissa yleensä kuukauden sisällä. Mikäli vahvistusta ei ole tullut määrätyn ajan kuluessa, pyydämme lähettämään hakemuksen uudelleen tai olemaan yhteydessä seuran sihteeriin.

Jäsenlehti Raition toimitus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, joten hakemuksen jättöajankohdasta riippuen saattaa kulua kuukausia ennen kuin ensimmäinen lehti tulee.
Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen internet-sivuilla.

Jäsenyys on jatkuva ja jäsenmaksuvelvoite hakijaa sitova. Jos jäsenyys halutaan päättää, eroilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella yhdistykselle. Jäsenmaksuvelvoite päättyy vasta eron tultua voimaan. Siihen saakka erääntyneet jäsenmaksut tulee kuitenkin suorittaa.

Jäsenten osoitteenmuutokset!
Ilmoita osoitteenmuutoksesi seuran postilokeroon Postista saatavalla ilmaisella ilmoituskortilla tai sähköpostitse. Vain näin tehdyt tehdyt osoitteenmuutokset voidaan huomioida.

Jäsenmaksu on 20 €, .Membership fee: 20 € (Vuonna / Year 2016)

Kiitos mielenkiinnosta.
Thank you for showing interest