Verkkolehti

Etusivu

Frontpage

Kaakkois-Aasian uudet kaupunkiradat

Raitio 3 - 1999

Teksti ja kuvat:
MARKKU NUMMELIN

kuva1.jpg (38K)Maailmassa investoidaan tällä hetkellä voimakkaimmin uuteen kaupunkiliikenneteknologiaan Kaakkois-Aasian kehittyvissä metropoleissa Hong Kongissa, Singaporessa, Kuala Lumpurissa ja Bangkokissa. Teknologia on uusinta mahdollista. Ympäristövaikutukset on otettu erittäin tiukasti huomioon. Matkustajille järjestelmien käyttö on tehty niin helpoksi kuin vain mahdollista. Eurooppalainen kehitys on jäämässä jälkeen Kaakkois-Aasiasta. Tässä on aluksi määriteltävä käytettävien ratatyyppien nimitykset:
RAITIOTIE:
Suurimmaksi osaksi kaduilla kulkeva perinteinen raitiotie. Virta otetaan yläpuolisesta ajojohdosta.
PIKARAITIOTIE
Raitiovaunuilla hoidettava reitti, joka on pääsääntöisesti omalla linjauksellaan eikä kadulla. Raitiotien ja pikaraitiotien erottaa toisistaan radan rakenne; liikkuva kalusto on samaa.
METRO:
Rautatietyyppinen raskas kuljetusjärjestelmä, jossa on suuret kuljetusyksiköt. Vaatii rautatietyyppisen ratageometrian, joten sen sijoittaminen yhdys kuntarakenteeseen ilman tunnelia on vaikeaa. Junissa voi olla kuljettaja tai junat ovat automaattiohjauksellisia. Virta otetaan yleensä raiteen vieressä olevasta virtakiskosta.
AUTOMAATTIRATA: Pienillä yksiköillä hoidettu kuljettajaton järjestelmä. Vuoroväli on usein erittäin pieni. Koska matkat tällä järjestelmällä ovat varsin lyhyitä, ei nopeudenkaan tarvitse olla kovin suuri. Siksi rata voi olla hyvinkin kaarteinen ja mäkinen. Se on melko helppo sijoittaa ympäristöön. Virta otetaan virtakiskosta tai kalustossa on akkujärjestelmä. Koe- käytössä on myös ratkaisuja, joissa liike-energia varastoidaan vaunun vauhti pyörään. Ajomoottori saa virtaa ainoastaan pysäkeillä, jolloin vauhtipyörää kiihdytetään. Ensimmäiset automaattiradat on otettu käyttöön lentokenttien terminaalien välisissä kuljetuksissa (mm. Frankfurt am Main ja Kuala Lumpur)
ILMARATA
Katujen päälle omille silloilleen rakennettu metro tai automaattirata. Ratkaisu on yleinen tämän artikkelin käsittelemällä alueella, mutta Euroopassa harvinainen.
YKSIKISKOINEN RATA:
Yleensä automaattirata, jossa ei ole perinteisiä kahta kiskoa, vaan raiteen keskellä tukipalkki, johon ohjauspyörät tukeutuvat. Järjestelmää on käytetty mm. jo kymmeniä vuosia joillakin lentoasemilla, mutta myös kaupunkiliikenteessä, mm. Sydneyssä Australiassa.

Englanninkielisissä julkaisuissa käytetään runsaasti termiä Light Rail Transit (LRT). Sillä ymmärretään yleisimmin pikaraitioiteitä. Nimitykset ovat kuitenkin horjuvia. Esimerkiksi Kuala Lumpurissa LRT tarkoittaa ilmaratoja riippumatta ovatko ne metroja vai automaattiratoja. Englannin kielessä puolestaan peoplemover (ihmiskuljetin) tarkoittaa joskus kevytrakenteista pientä kuljettajallista raitiovaunua, joskus taas automaattirataa.

kuva2.jpg (45K)

Järjestelmäratkaisut
Uusimman teknologian käytön mahdollistaa luonnollisesti se, että Kaakkois-Aasian järjestelmät rakennetaan vasta nyt. Kasvaneet autoruuhkat ja ilman saastuminen ovat yksinkertaisesti pakottaneet hakemaan uusia ratkaisuja. Nyt oli löydettävä ratkaisut, jotka olisivat yksityisautoja houkuttelevimpia. Järjestelmien tuli siten olla nopeita, käyttäjälle miellyttäviä ja ympäristöystävällisiä. Mahdollisten kulkuneuvojen vaihtojen tuli tapahtua helposti, mieluiten aina samalla tasolla ilman portaita, siltoja tai tunneleita.
Järjestelmäratkaisuina on käytetty kullekin alueelle parhaiten sopivaa teknistä ja toiminallista ratkaisua. Itsetarkoitus ei ole ollut rakentaa yhdelle ja samalle kalustolle sopivaa verkkoa, vaan luoda toimivat runkoverkot ja niitä täydentävät ja syöttävät lähirataverkot. Aärimmäisenä tapauksena on Kuala Lumpur, jonne on rakenteilla viisi tekniikaltaan erilaista rataverkkoa. Ne tulevat toimimaan kuitenkin yhtenäisenä liikennejärjestelmänä. Asiakkaalle ratkaisu on hyvä, vaikka kunnossapitäjät ehkä harmittelevatkin viiden erillisen varikon tarvetta.
Ratkaisut esitetään tässä ikäjärjestyksessä. Nykyaikainen kiskoliikenne on "vanhinta" Hong Kongissa ja Bangkokissa liikenne on vasta alkamassa kuluvan vuoden lopussa.

Hong Kong
Hong Kongissa on neljä laajaa eri kiskoliikenneverkkoa, jotka täydentävät kitkattomasti toisiaan.
Hong Kongissa alettiin rakentaa viime lokakuussa täysin uutta Kowloon - Tuen Mun -rautatietä. Tämä 30,3 km pitkä rata valmistuu 2003. Tämä West Rail -nimellä kutsuttu on suunniteltu kuljettamaan suunnattomia matkustajamääriä, 100.000 henkeä tunnissa kumpaankin suuntaan. Uusi rautatie liittyy keskustassa nykyiseen KCRC -rataan (Kowloon Canton Railway Corp.) KCRC on toiminut voitollisena viimeiset 14 vuotta. Uusikin rata tehdään ja sitä liikennöidään ilman valtion rahoitusta. Radan väitetään tulevan olemaan kulkuääneltään maailman hiljaisin.
KCRC:ään liittyy myös Tuen Munin pikaraitiotie, jota pidennetään edelleen.
Myös metroa (Mass Transit Railway, MTR) laajennetaan edelleen voimakkaasti.
Perinteistä raitiotietäkään (Hong Kong Tramways, HKT) ei ole unohdettu. Se muodostaa elintärkeän paikallisen verkon. Raitiotien kalusto on kaksi kerroksista.

kuva3.jpg (18K)

Singapore
Singaporessa Mass Rapid Transit (MRT) on maan peruskuljetusväline. Se on viimeisen päälle tehty metrojärjestelmä. Keskusta-alueella radat kulkevat tunnelissa ja muualla maan tasossa tai ilmaratoina. Tunneliasemilla laitureilla on läpinäkyvät sivuseinät, joiden ovet avautuvat vasta junan pysähdyttyä. Risteävien metrolinjojen väliset kaikki vaihtomahdollisuudet on toteutettu niin, että matkustajan ei tarvitse koskaan vaihtaa tasoa, vaan kävellä vain laiturin yli. Ihmiset eivät kiipeä, vaan junat tekevät sen. Ratkaisu edellyttää, että risteävät linjat kulkevat yhden asemavälin rinnakkain. Tällä välillä toisen linjan raiteet vaihtavat eritasossa väliaikaisesti puolta (Singaporessa on vasemmanpuoleinen liikenne). Tämä on suuri etu verrattuna vaikkapa Lontoon tai Pariisin metroihin, joissa matkustajat joutuvat vaihtaessaan kiipeämään lukemattomat portaat ja vaeltamaan käytäviä pitkin. Singaporessa vaihtoaika on onnistuttu minimoimaan (parhaimmillaan noin yksi minuutti) ja tapahtuma tekemään todella miellyttäväksi. Samaa ideaa voidaan käyttää myös metron ja automaattiradan tai bussien liityntä asemilla.
Kaikilla asemilla on nimien lisäksi myös järjestysnumero, esim. N9 on pohjoisen linjan yhdeksäs asema. Tämä helpottaa huomattavasti satunnaista matkustajaa, koska esimerkiksi aseman N8 kohdalla hän tietää, että seuraava asema on hänen mahdollinen määrän- päänsä N9.
Metrorataa on nyt käytössä 83 km. Kiskoliikenteeseen investoidaan nyt niin voimakkaasti, että verkon pituus on viiden vuoden kuluttua kaksinkertainen ja 400 km 10-15 vuoden kuluessa. Suurin kilometrilisäys tulee olemaan metrojärjestelmää syöttävillä automaattiradoilla. Metron kapasiteetti on noin 45.000 matkustajaa tunnissa yhdessä suunnassa ja automaattiratojen 5.000-10.000/h/suunta. Automaatti radoista valmistuu ensimmäinen syyskuussa 1999. Sen kussakin vaunussa on 20 istuinta ja tilaa 85 matkustajalle.
Näiden lisäksi Singaporessa on Malesian rautateiden hoitama perinteinen dieselkäyttöinen rautatie, jolla on kuitenkin vain kaukoliikennettä.
Mainittakoon, että myös Valmet (Transtech) on tarjonnut Singaporeen metrojunia. Tarjottu malli oli Helsingin metrokaluston mukainen ratkaisu.
Metroratojen liikennöinti kilpailutetaan. Merkille pantavaa, että junaliikenteen hoitoa saavat tarjota vain yhtiöt, joilla on jo kyseisellä alueella linja autoliikennettä. Näin varmistutaan liikennemuotojen keskinäisen koordinoinnin sujuvuudesta.
Henkilöauton hankinta on tehty Singaporessa tarkoituksellisesti hankalaksi ja jopa luvanvaraiseksi ja sen käyttö kalliiksi. Keskusta-alueen kaduilla ajosta on maksettava lisävero. Asukkaat ovat kuitenkin tyytyväisiä koska joukkoliikennejärjestelmä on jo nytkin hyvä ja uusien ratojen valmistuttua suorastaan erinomainen. Katuvarsien ilma on puhdasta ja ruuhkia ei oikeastaan ole.

Kuala Lumpur
kuva4.jpg (18K) Malesian pääkaupunki Kuala Lumpur (asukkaita 1,3 miljoonaa) on tällä hetkellä ehkä maailman suurin ratajärjestelmätyömaa. Sinne on juuri valmistunut tai valmistumassa viisi eri kiskoliikennejärjestelmää sekä ne yhdistävä uusi keskusasema. Ratajärjestelmät ovat ilmaratatyyppinen metrorata STAR (Sistem Transit Aliran Ringan), ilmaratana toteutettu automaattirata PUTRÄ (Projek Usahasama Transit Ringan Automatik), yksikiskoinen (monorail) ilmarata, keskustasta uudelle lentokentälle 57 km:n päähän rakennettava rautatie ja juuri modernisoitu rautateiden (Keretapi Tanah Melayu, KTM) lähiliikenneverkko. STAR:ista ja PUTRA:sta käytetään yhteisnimitystä Light Rail Transit (LRT). Suurin osa radoista rakennetaan yksityisen rahoituksen turvin. Ratoja pidetään hyvänä liiketoimintana. Myös KTM yksityistettiin muutama vuosi sitten. Entisten dieselratojen 25 kV sähköistys otettiin käyttöön 1995. KTM:n raideleveys on yksi metri, mutta muut radat rakennetaan normaaliraiteisina (yksikiskoista lukuun ottamatta). STAR:in ensimmäinen osuus valmistui 1996 ja PUTRA:n 1998. Molempien jatkorakentaminen on intensiivisesti menossa. Monorail valmistuu parin vuoden kuluttua. Uusi keskusasema valmistuu 2000 ja lentokenttärata 2001.

kuva6.jpg (32K) PUTRA on tekniikaltaan kaikkein pisimmälle viety. Radalla käytetään lineaarimoottoriteknologiaa. Lähes äänettömät vaunuparit kulkevat pehmeästi automatiikan ohjaamina. Vaikka junissa ei ole kuljettajia, asemilla ja junissa km on runsaasti ystävällistä ja aktiivisesti palvelualtista henkilökuntaa. Vieraallekaan ei jää sormi suuhun. Järjestelmän arvostusta kuvaa PUTRA-junan pääsy Malesian uuteen kymmenen ringgitin seteliin. Junia käytetään luonnollisesti eniten työpäivinä. Jottei pyhinäkään siirryttäisi autoihin, ovat lippujen hinnat pyhinä 50 % normaalia halvempia.
STAR on ehkäpä maailman kukikkain metro. Ilmaratasilloilla on molemmin puolin lyhyin välein kukka-altaita. Malesiassa tulee lyhyitä sadekuuroja tiheästi, joten kasvien kastelukin hoituu ongelmitta. STAR-rataa on nyt valmiina 27km.
Kaikkien järjestelmien asemat on numeroitu Singaporen tapaan.
Kuala Lumpurissa tuntee siellä kilpailtavan ratojen lisäksi siitä kuka tekee kauneimman ja mielenkiintoisimman pilvenpiirtäjän. Eurooppalaiset kerros talot ovat paljon yksitoikkoisempia.


kuva5.jpg (37K)

Bangkok
Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa (asukkaita virallisesti runsaat 6 miljoonaa, käytännössä selvästi enemmän) päättäjät totesivat, että kaupunkiratajärjestelmä on elinehto koko kaupungin taloudelliselle kehitykselle. Ulkomaalaiset investoijat eivät, enää tulleet kaupunkiin, koska liikeneuvotteluja ei voitu enää sopia tiettyyn kellonaikaan. Ruuhkasta riippuen keskusta-alueella ajomatka saattoi kestää vartista pariin tuntiin! Liike-elämä edellytti ratajärjestelmää, eivät niinkään perinteiseen rauhalliseen kiireettömään elämään tottuneet tavalliset kaupunkilaiset. Nyt sen valmistumista toki odottavat kaikki, jotta pahasti saastunut kaupunki-ilma saataisiin puhtaammaksi.
Bangkokissa on työn alla kaksi järjestelmää, ilmaratana toteutettava SkyTrain ja tunneliratkaisuna tehtävä metro. Ilmaradan ensimmäiset linjat valmistuvat vuoden 2000 alussa ja metron vuonna 2001. Molempien raideleveys tulee olemaan normaali eli 1435 mm. Thaimaan valtion rautateiden raideleveys on näistä poiketen vain yksi metri.
SkyTrain-ilmaradan päällysrakenne toteutetaan pitkittäispölkkymenetelmällä. Kiskot on kiinnitetty erikoiskiinnityksillä pitkittäispölkkyihin. Kiinnitys on erittäin elastinen kulkuäänen pitämiseksi mahdollisimman pienenä.
Raide on sillalla noin metrin syvyisessä kaukalossa, josta melu ohjautuu lähinnä vain ylöspäin. Radat rakennetaan lähes kokonaan silloille katujen päälle; kaupunkikuvallisesti ratkaisusta voi olla monta mieltä. Ilmarata toteutetaan kokonaan yksityisrahoituksella.

kuva7.jpg (26K) Metro toteutetaan kaiva-ja-täytä -menetelmällä. Bangkokia kutsutaan usein Aasian Venetsiaksi. Kanavat ja maan alaiset joet ovatkin tehneet metrotyöt hyvin hankaliksi. Lisäksi auki otetut kadut ovat pahentaneet väliaikaisesti entisestään autoruuhkia. Metron rakentaa valtion ja yksityisten yhteisyritys. Myös rautateiden pääasemalle tulee metro asema, mikä antanee vauhtia rautateiden lähiliikenteen kehittämiselle.


Mitä Kaakkois-Aasiasta voi oppia
Kaakkois-Aasiassa on suurkaupungeissa sovellettu hyvin kokemuksin seuraavassa yhteenvetona esitettyjä periaatteita.
Perinteinen kaupunkiraitiotie toimii hyvin Hong Kongin tapaan. Pysäkkivälit ovat lyhyet. Sen sijaan keskustasta ulos tulee rakentaa raskas metromainen rata. Sitä syöttävät esikaupungeissa ja jopa harvahkoon asutuilla alueilla kevyet maastoon hyvin sopeutuvat automaatti radat. Äärimmäisen tärkeitä ovat hyvin suunnitellut vaihtomahdollisuudet. Runkolinjojen vaihtojen tulee tapahtua tasossa ilman portaita. Junien tulee kiivetä eikä matkustajien. Runkolinjan syöttöasemilla syöttöratojen tulee päättyä U-muotoiselle runkoradan keskilaiturille, josta on tasoyhteys runkojuniin.
Kaiken kaluston tulee olla valoisaa ja turvallisen olon saamiseksi läpikuljettavaa. Asemien ja pysäkkien tulee olla numeroituja; toki niillä on myös nimet. Matkustajainformaatiojärjestelmän tulee olla ensiluokkainen. Kalusto- ja rataratkaisuissa tulee käyttää nykyteknologian mahdollistamia hiljaisia vaihto ehtoja.
Pikaraitiotie ei sovi raskaaseen runkoliikenteeseen. Se on hyvä vaihtoehto esikaupunkien syöttöradoiksi. Automaattiradat ovat kuitenkin käyttökustannuksiltaan halvempia.